O firmie Usługi Kontakt
Nasze biuro świadczy poniższe usługi:

  • czynności rewizji finansowej;
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
  • doradztwo podatkowe;
  • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych;
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa i zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej;
  • usługi przewidziane standardami rewizji finansowej, a także inne usługi zastrzeżone odrębnymi przepisami do wykonywania przez biegłych rewidentów.